Marketing holistyczny. Spójny, kompleksowy, skuteczny

Marketing, jak każda branża, musi reagować na stale zmieniający się obraz rzeczywistości. Postęp technologiczny, rosnąca konkurencja, skrócona żywotność komunikatów, szybkie tempo życia – to wszystko wymaga od marketingowców szukania stale nowych, doskonalszych sposobów działania i dotarcia do konsumentów. Marketing holistyczny to nowoczesne podejście marketingowe, które niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców.

 

Czym jest marketing holistyczny?

Holizm to termin opisujący zjawisko, którego harmonijną całość tworzy szereg odpowiednio dobranych składowych. Termin ten wykracza więc daleko poza dziedzinę marketingu. Może odnosić się do przyrody, medycyny czy filozofii – jednak w ogólnym rozrachunku opisuje to samo zjawisko: działający system stworzony z poszczególnych elementów, które współpracują ze sobą.

Marketing holistyczny skupia się więc na ujęciu całościowym działań, stawiając nacisk na tworzenie spójnej, zintegrowanej strategii działań i komunikacji marketingowej. Takie działanie nie jest możliwe bez przeanalizowania wszystkich procesów wewnętrznych w firmie i działań wychodzących na zewnątrz z poszczególnych sektorów firmy.

Choć holizm, a więc i marketing holistyczny, może być kojarzony z czymś bardzo uduchowionym i nieco idealistycznym – nic bardziej mylnego. Podejście holistyczne zakłada spójność wszystkich działań danej marki. Dąży do harmonii i synergii, ale ta możliwa jest możliwa do osiągnięcia jedynie po gruntownej analizie przeszłych i obecnych działaństworzeniu konkretnej strategii, a później jej skrupulatnej realizacji.

 

Na co stawia marketing holistyczny?

Zintegrowane działania

Nie ma marketingu holistycznego bez spójności wszystkich działań skupionych wokół promocji danej marki. Co za tym idzie – nie będziemy mówić „holistyczny” o marketingu firmy, która swoją główną działalność opiera na jednej wartości (przykładowo – luksusie, który zapewniają konsumentom oferowane produkty). Jednocześnie w komunikacji marketingowej posługuje się odwołaniem do przeciwstawnego punktu na skali wartości (nawoływanie do ekologicznego życia w duchu zero-waste).

Integracja działań musi objawiać się nie tylko w komunikatach marketingowych (to akurat marketingowcom łatwo kontrolować). Wyzwanie zaczyna się wtedy, gdy musimy zadbać o spójność każdego filaru firmy, za który odpowiadają inne osoby – o różnych zasobach, kompetencjach i zakresie obowiązków. Trudno byłoby w końcu powiedzieć „wiarygodna” o marce, która oferuje swoim odbiorcom szkolenia z autoprezentacji, podczas gdy design strony www tej marki jest żywcem wyrwany z początków lat 90., a opublikowana tam treść najeżona jest błędami językowymi, prawda?

Moglibyśmy mnożyć przykłady, ale wniosek jest jeden – chcąc tworzyć holistyczny marketing, musimy zadbać o to, by każdy cel wyznaczony przez firmę i sposób jego osiągnięcia był transparentny dla odbiorcy i łatwo utożsamiany z całą resztą działań. W ujęciu holistycznym marketing nie jest więc odrębnym bytem służącym jedynie do poprawy wizerunku i spopularyzowania marki, a jednym z filarów tworzących całe przedsiębiorstwo.

 

Relacje i emocje

Marketing holistyczny – jak każde inne podejście do marketingu – ma za zadanie pozyskanie dla marki odbiorców produktów czy usług. Najcenniejsi odbiorcy to tacy, którzy nie tylko dokonają zakupu, ale też wrócą do marki w przyszłości. Pozyskanie takich odbiorców jest dużo prostsze, gdy marketing prowadzony jest w sposób holistyczny.

Odwołajmy się do wspomnianych już, stale postępujących zmian na rynku, czyli m.in. dużej konkurencji czy szybkiego procesu decyzyjnego klientów. Wiedząc o tym, marki muszą pamiętać o bardzo ważnej kwestii. Na trwałość ich relacji z konsumentem wpływ ma nie tylko jakość, ale też sposób dostarczania produktów i usług. Świetnych produktów – pod kątem jakości, ceny, designu czy funkcjonalności – na rynku jest sporo. Istotne jest ich przedstawienie klientowi w taki sposób, by poczuł realną więź z marką i wybrał ją zamiast konkurencji.

Właśnie dlatego do budowania kompleksowej, zintegrowanej komunikacji w myśl marketingu holistycznego potrzebne są relacje i emocje. Tworzenie komunikacji opartej na pozytywnych wartościach, odwołaniu do przeżyć i doświadczeń pozwala na zbudowanie więzi między marką a konsumentem.

 

Marketing holistyczny – korzyści dla firmy

Marketing holistyczny jest dla każdego – bez znaczenia jest wielkość firmy, branża czy lata funkcjonowania na rynku. Zintegrowane działania marketingowe to nie tylko korzyści w postaci:

  • pozyskania nowych i utrzymania starych klientów,
  • zbudowania spójnej komunikacji opartej na wartościach,
  • wzmocnienia pozycji na rynku.

Marketing holistyczny, dzięki dogłębnej analizie postępowania każdego z sektorów firmy, wpływa także na:

  • uporządkowanie procesów działania wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • wyznaczenie odpowiednich celów.

W MDmarketing tworzymy holistyczny marketing dla przedsiębiorstw z wielu branż, dopasowując odpowiednie narzędzia i indywidualne sposoby działania. Łączymy analityczne podejście z budowaniem wartości. Przez to nawiązujemy długotrwałe relacje – zarówno nasze z partnerami, jak i naszych partnerów z ich klientami.

Optimized with PageSpeed Ninja