Marketing outsourcing. To się opłaca! Dlaczego warto korzystać z usług firm outsourcingowych?

Dobry marketing outsourcing wymaga konsekwentnej pracy, ale nie powinien być obciążeniem. Takie założenie przyświeca idei outsourcing marketingu.

 

Marketing to nieodłączny element biznesu. Skuteczne strategie marketingowe to wielopoziomowe działania, które wiążą się z budowaniem marki, choć nie ograniczają się wyłącznie do tego aspektu. Marketing kreuje pierwsze doświadczenia konsumenta z produktem i w bezpośredni sposób wpływa na jego sprzedaż. Jest systemem identyfikacji i zaspokajania potrzeb rynku. W tym ujęciu nie można go ignorować. Zatem czy istnieje recepta na dobry marketing? To byłoby zbyt proste.

Outsourcing to zlecanie podmiotom zewnętrznym usług, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Outsourcing marketingu to więc nic innego, jak zlecenie działań marketingowych zewnętrznej agencji, czyli rozwiązanie alternatywne dla tworzenia własnego działu marketingu wewnątrz firmy. W praktyce to posiadanie własnego działu marketingu, ale funkcjonującego poza strukturą firmy.

 

Marketing outsourcing – co zyskujesz?

Jakie korzyści daje firmie outsourcing? Niższe koszty prowadzenia działań marketingowych, dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów czy elastyczne formy współpracy – to zaledwie kilka z wielu zalet, jakie wiążą się z korzystaniem z tego modelu biznesowego. Przyjrzyjmy się im z bliska.

 

Obniżenie kosztów

Niższe koszty to jeden z najważniejszych czynników, które sprawiają, że przedsiębiorcy decydują się na outsourcing marketingu. Mnogość platform i sposobów komunikacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, sprawia, że marketing wymaga wielu kompetencji. Jeśli firma chce realizować wielokanałową strategię własnymi zasobami, musi liczyć się z zatrudnieniem wykwalifikowanego, wszechstronnego zespołu. To spory wydatek dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży czy skali działalności. Wybierając outsourcing marketingu, czyli zlecając marketing agencji, firma nie ponosi wydatków, jakie wiążą się z inwestowaniem w tworzenie własnych struktur marketingowych. Nie chodzi wyłącznie o same koszty zatrudnienia pracowników, takie jak obciążenia podatkowe. To także nakłady finansowe poniesione na sprzęt czy specjalistyczne oprogramowanie. W przypadku outsourcingu firma korzysta z zaplecza agencji. W praktyce oznacza to duże oszczędności.

 

Dostęp do wiedzy i doświadczenia

Agencje, które profesjonalnie zajmują się marketingiem, często są w branży od lat, z bliska przyglądając się aktualnym trendom, a za ich ofertą stoi realne doświadczenie. Agencje posiadające w ofercie marketing 360 skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Osoby zarządzające kampaniami, copywriterzy, graficy czy specjaliści zajmujący się organizacją wydarzeń firmowych – każda z tych osób pracuje nad realizacją strategii przyjętej dla danej marki. Oczywiście nie oznacza to, że realizacja przyjętej strategii musi angażować wszystkich specjalistów związanych z daną agencją. Outsourcing marketingu to praktyka, która pozwala na tworzenie indywidualnych rozwiązań. W zależności od tego, jakie działania są najważniejszym aspektem marketingu w danej firmie, agencja może tak dobrać aktywności, by przyniosły klientowi jak najwięcej korzyści, wpisując się w jego możliwości i oczekiwania. Dobór odpowiedniego zespołu specjalistów do charakterystyki danego projektu jest kluczowy. W outsourcingowym modelu marketingu odbywa się on w sposób naturalny.

 

Podniesienie jakości obsługi

Outsourcing to najlepszy sposób na to, by podnieść jakość obsługi związanej z takimi zagadnieniami, jak marketing, PR czy reklama. Obsługa każdej z tych dziedzin powinna być zorientowana na realizację konkretnych założeń i celów, których osiągnięcie oznacza dla firmy wymierne korzyści. Co to oznacza? W przypadku outsourcingu marketingu firma korzystająca z usług agencji płaci za konkretne aktywności. Agencja bezpośrednio ponosi odpowiedzialność za ich jakość. Współpraca jest zatem transparentna dla obu stron. To uczciwe podejście do marketingu, ukierunkowane na cele. Wszystko jest jasne i możliwe do zweryfikowania. W takim układzie wysoka jakość obsługi jest równie ważna dla obu stron.

 

Marketing outsourcing – szeroki zakres działań

Dziś bardziej niż kiedykolwiek marketing musi być kompleksowy. Szeroki zakres działań to podstawa, by zapewnić danej marce czy produktowi odpowiednią ekspozycję w spluralizowanym, ciągle zmieniającym się świecie. Aby aktywności były skuteczne, muszą być realizowane na kilku płaszczyznach, które powinny się wzajemnie uzupełniać, by dawać maksymalne rezultaty. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi obsługa mediów społecznościowych czy organizacja wydarzeń firmowych. Zgrany zespół specjalistów z różnych dziedzin wspierających się swoimi kompetencjami, kreatywnością i energią to największy kapitał, jaki może zbudować agencja. Outsourcing marketingu w założeniu ma umożliwić klientowi skorzystanie z tego kapitału i wykorzystanie go do realizacji określonych celów, takich jak zwiększenie rozpoznawalności marki, zwiększenie sprzedaży produktu czy ocieplenie wizerunku firmy w danym środowisku.

 

Ekspresowe działania i elastyczność

Są projekty, których realizacja wymaga cierpliwości. Osoby odpowiedzialne za marketing powinny jednak zawsze dbać o to, by efekty podejmowanych aktywności pojawiły się w jak najkrótszym czasie. Wysokie tempo pracy to standard w wyspecjalizowanych agencjach, podobnie jak elastyczność. Gdy wymagają tego nagłe okoliczności, trzeba reagować szybko. Tak właśnie działają wyspecjalizowane agencje. Każdy poważny ruch poprzedzają wnikliwe analizy przeprowadzane w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu agencji oraz w odniesieniu do specyfiki danych okoliczności. W outsourcingowym modelu marketingu klient może liczyć na to, że agencja zareaguje szybko, kiedy zajdzie taka potrzeba. Oczywiście wcześniej upewniając się, że jej decyzje są słuszne, a efekty będą pozytywne dla wizerunku marki czy produktu.

 

Efektywne wykorzystanie czasu pracy

Firmy oferujące outsourcing marketingu działają zadaniowo. Oznacza to, że ich pracownicy skupiają się wyłącznie na tym, czego wymaga dany projekt, a moment zakończenia pracy to moment realizacji projektu. Taki model pracy to układ win-win. Agencja efektywnie wykorzystuje czas, a klient rozlicza się za efekty, nie za czas spędzony w biurze, jak w przypadku własnego działu marketingowego. Analizy, planowanie, wdrażanie są po stronie agencji, nie zlecającego. Firmy, które stawiają na outsourcing marketingu, mogą w pełni skupić się na swojej działalności. Efektywne wykorzystanie czasu pracy w przypadku outsourcingu jest więc po obu stronach. Dla wielu przedsiębiorców to najważniejszy argument przemawiający za wyborem właśnie tej formy obsługi marketingowej.

 

Marketing outsourcing skrojony na miarę

W marketingu nie ma jednego modelu outsourcingu. W zależności od oczekiwań oraz budżetu klienta tego rodzaju współpraca może przybierać różne formy: od realizacji określonych zadań lub kampanii po pełną obsługę (marketing 360). Każda firma ma inne potrzeby. Każdy przedsiębiorca inaczej traktuje swój biznes i innymi sposobami chce go rozwijać. Agencja powinna wychodzić temu naprzeciw, proponując klientowi możliwie najlepsze rozwiązania, ale też uwzględniając jego punkt widzenia. Jedynie taka partnerska relacja pozwala osiągać wspólne cele.

Chcesz wiedzieć więcej na temat outsourcingu marketingu? Zapraszamy do kontaktu.

Optimized with PageSpeed Ninja