Przemysł 4.0 – innowacyjność w procesie obsługi klienta

Czym jest Przemysł 4.0 i w jaki sposób wpływa na rozwój branży przemysłowej? Poznajcie koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej odpowiadającej za zanikanie barier między pracą człowieka a maszyny. Dynamiczny rozwój automatyzacji oraz stopniowe wprowadzanie do procesu produkcyjnego sztucznej inteligencji, która automatycznie koordynuje pracę maszyn, sprzyjają wzrostowi produktywności przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 zmienia oblicze branży, która do niedawna kojarzona była z przestarzałym już systemem 3.0, znanym od lat 70. XX wieku.

 

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to kolejny model zmian zachodzących w przemyśle. Odnosi się zarówno do procesów zarządzania produkcją, sposobu dystrybucji towarów i usług, jak i szeroko rozumianej jakości obsługi klienta. Według koncepcji industry 4.0. dotychczas gromadzone dane o produktach będą podstawą przyszłych prognoz zapotrzebowania rynku. Odegrają również ważną rolę w procesie produkcyjnym, łącznie z jego automatyzacją. Wykraczą poza funkcję, którą pełniły w przypadku przemysłu 3.0 – czyli stanowienia podstawy do tworzenia analiz i statystyk wydajności produkcji. Specjaliści zaznaczają, że nowe technologie komunikacji M2M (Machine to Machine) będą korzystać z przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Natomiast zaawansowane metody przetwarzania danych będą tworzyły dane zebrane w zjawisku cyfrowej transformacji.

Powierzenie analityki maszynie – zdolnej do stałego dostosowania zapotrzebowania produkcyjnego do zmian rynkowych – umożliwi przedsiębiorcom znacznie szybsze odpowiadanie na wymagania konsumentów. Zmiany te umożliwi ścisła integracja poszczególnych elementów procesów biznesowych. Specjaliści wiążą ogromne nadzieje głównie ze zmianami produkcyjnymi. Produkcja stanie się bardziej elastyczna, a przedsiębiorstwa będą w stanie realizować bardziej złożone zlecenia w krótszym terminie. Nie stracą przy tym na jakości towaru, a ponadto zminimalizują koszty własne oraz sprzedażowe. To z kolei poskutkuje obustronną satysfakcją z transakcji – producenta i konsumenta.

 

Czwarta rewolucja przemysłowa

Industry 4.0  łączy zagadnienia związane z integracją inteligentnych maszyn i systemów ze zmianami w procesach produkcyjnych, które zwiększają wydajność i elastyczność pracy przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że przemysł 4.0 to nie tylko zmiany technologiczne. To także nowe sposoby zarządzania kadrą pracowniczą, jak i przewartościowanie roli pracownika w przemyśle. Model czwartej rewolucji przemysłowej czerpie zatem z benefitów poprzednich koncepcji przemysłowych, a także dobrodziejstwa nowych technologii. Warto zaznaczyć, że rola ludzi w procesie produkcyjnym coraz bardziej zmierza w kierunku nadzorowania i koordynacji, nie zaś pracy fizycznej. Przemysł 4.0 obejmuje całość łańcucha dystrybucji, począwszy od złożenia zamówienia przez klienta, aż po wysyłkę towaru do kontrahenta.

 

Warto zwrócić uwagę na rys historyczny zmian w koncepcji modernizacji przemysłowej. Od XIII-wiecznego etapu 1.0 do XXI-wiecznego etapu 4.0 zaprojektowanego w ubiegłej dekadzie:

  • Przemysł 1.0 – bazował na mechanizacji produkcji i wynalezionym wówczas silniku parowym, który stopniowo wprowadzano do zakładów produkcyjnych, wchodząc w erę industrializacji.
  • Przemysł 2.0 – era elektryfikacji, w której stopniowo wypierano silniki parowe elektrycznymi i mechanicznymi. Rozpoczęto produkcję na skalę masową, co z czasem nazwano produkcją masową. Jej podstawę stanowiła praca fabryk dystrybuujących towary na rynki krajowe i zagraniczne w dużych nakładach (np. zakłady Forda).
  • Przemysł 3.0 – era cyfryzacji, podczas której w przemyśle zaczęto korzystać z coraz bardziej wydajnych komputerów, a pierwsze ciągi kodów umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Rozpoczęto automatyzację produkcji, czyli proces zastępowania pracy ludzi pracą maszyn umożliwiających zwiększenie efektywności procesów.
  • Przemysł 4.0 – wykorzystując najnowsze zdobycze techniki, pozwala na niemalże pełną automatyzację produkcji. Rola człowieka w cyklu produkcyjnym coraz częściej przybiera formę koordynacji pracy maszyny, jej modernizowania czy naprawy. Korzystanie z nowinek IT pozwala na komunikację maszyn produkcyjnych z oprogramowaniem, które automatycznie tworzy raporty wydajności procesu produkcyjnego.

 

Jakie wyzwania stawia przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 – koncepcja bazująca głównie na rozwoju przemysłu w kierunku pełnego zautomatyzowania procesów produkcji i nadająca coraz większą rolę sztucznej inteligencji – stawia wyzwania przedsiębiorcom i pracownikom.

 

Koszty

Wdrożenie nowoczesnych technologii i maszyn wymaga znacznych nakładów finansowych. Przestarzałe maszyny nie będą w stanie sprostać wymaganiom koncepcji przemysłu 4.0. Ich zadaniem było (zgodnie z koncepcją 3.0) tworzenie produktów na skalę przemysłową. Nie było mowy o bazowaniu na elastycznym oprogramowaniu, które umożliwia dowolną ingerencję w proces produkcyjny.

 

Większa konkurencja

Czwarta rewolucja przemysłowa – poza oczywistymi korzyściami – niesie za sobą pewne logiczne konsekwencje, jak chociażby większa konkurencja rynkowa z krajów wysokorozwiniętych, gdzie technologia produkcji jest na znacznie wyższym poziomie, niż w krajach rozwijających się. Produkcja tych samych produktów w krajach wysokorozwiniętych, poprzez dostęp do najnowszej technologii, jest szybsza i tańsza niż w krajach mniej rozwiniętych. Niższe koszty produkcji to też niższa finalna cena produktu. To w erze wolnego rynku powoduje, że konsumenci chętniej wybierają tańszy produkt pochodzenia zagranicznego. Towar krajowy – nawet tak samo wysokiej jakości – często jest nieporównywalnie droższy.

 

Wyższe wynagrodzenia

Kolejnym wyzwaniem dla przedsiębiorcy będzie pozyskanie takich pracowników, którzy umożliwią faktyczny rozwój firmy i realizację założeń czwartej rewolucji przemysłowej. Z kolei wykształceni pracownicy będą liczyli na wyższe wynagrodzenia. Wyspecjalizowani inżynierowie stają się nieodłączną częścią zespołu koordynującego proces produkcyjny. Ponadto samo zatrudnienie specjalistycznej kadry pracowniczej to nie koniec wydatków przedsiębiorstwa. W końcu zespół, aby nadążyć za szybkimi zmianami na rynku technologicznym, musi się stale rozwijać.

 

Konieczność rozwoju pracowników

Potrzeba wysokich kompetencji kadry pracowniczej stanowi również duże wyzwanie dla pracowników, którzy – mając świadomość korelacji wykształcenia i pensji – będą musieli stale wzbogacać swoje CV, by zwiększać atrakcyjność na rynku pracy. Za główne wyzwania dla pracowników w przemyśle 4.0 można uznać zaznajamianie się z oprogramowaniem maszyn, dzięki którym można wpływać na proces produkcyjny oraz monitorować jego przebieg. Pracownicy powinni dokładać wszelkich starań, aby zapewnić wydajność przedsiębiorstwa. Dlatego też wymaga się od nich biegłości w monitorowaniu pracy sprzętu i optymalizacji jego pracy w taki sposób, by utrzymać możliwie najwyższą produktywność, nie tracąc przy tym na jakości wykonywanych usług.

 

Innowacyjność w procesie obsługi klienta

Innowacyjność w procesie obsługi klienta w przemyśle 4.0 polega na realizowaniu coraz wyższych wymagań klientów względem produktów i procesu produkcyjnego. Koncepcja zawiera możliwość dowolnego manipulowania produkcją. Między innymi mowa o zmianach parametrów produkowanej partii (lub nawet pojedynczego egzemplarza danego towaru) bez konieczności wprowadzanie znacznych zmian w procesie produkcyjnym.

Zjawisko to nie występuje jedynie przy produkcji towarów uznawanych za luksusowe (jak np. samochody). Dotyczy również indywidualnych zamówień popularnych towarów, np. kubków z nadrukiem. W takich przypadkach zmiana wzoru nanoszonego napisu czy grafiki wymaga jedynie nieznacznych zmian w ustawieniach maszyny. W przypadku produkcji masowej w przemyśle 3.0 takie zmiany wiązały się z koniecznością tworzenia nowych form pod wydruk.

 

Innowacyjność w procesie produkcyjnym w duchu industry 4.0 objawia się:

  • Zwiększoną personalizację produktów – elastyczny proces produkcyjny daje ogromne możliwości przedsiębiorstwu w kwestii spełniania wymagań konsumentów. Stale rosnące oczekiwania klientów oraz chęć przedsiębiorców do tworzenia i posiadania niepowtarzanych produktów w ofercie skutkują odejściem od posługiwania się jedynie schematami i sztywnymi szablonami w procesie produkcji.
  • Pogłębieniem relacji z klientem – zwiększenie możliwości personalizacji produktów sprzyja zacieśnianiu więzi między klientem a przedsiębiorcą. Umożliwienie klientom dużej ingerencji w finalną wersję zamawianych produktów skutkują włączeniem owych klientów w proces produkcyjny. Stają się oni integralną częścią, co wpływa na przywiązanie do marki. W efekcie klient otrzymuje wymarzony produkt, a przedsiębiorca nie ponosi wygórowanych kosztów jego wytworzenia. To wszystko dzięki możliwościom, jakie daje elastyczny, nowoczesny zakład produkcyjny.
  • Szybszym czasem realizacji zamówień – automatyzacja produkcji, w której coraz skuteczniej eliminuje się błędy produkcyjne poprzez wyeliminowanie ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego, zwiększa jej wydajność. To dla klienta oznacza krótszy czas oczekiwania na zamówiony produkt.

 

Przemysł 4.0 – rewolucja już trwa

Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej to nie odległe plany a rzeczywistość wielu polskich przedsiębiorstw. Wdrażanie nowoczesnych technologii, maszyn i rozwiązań zwiększa konkurencyjność firm na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwa przemysłowe stanowią jeden z fundamentów gospodarczych naszego kraju. Zastanawiasz się, jak prowadzić skuteczny marketing dla przemysłu? Przeczytaj nasz artykuł!

Optimized with PageSpeed Ninja