doradztwo marketingowe – wspieramy Twój marketing B2B

Doradztwo marketingowe to sposób na wsparcie Twoich codziennych działań, jakie składają się na skuteczny marketing B2B. Konsultacje marketingowe mogą stanowić drogowskaz przy decyzjach długofalowych (np. strategia marketingowa), jak i jednorazowych akcjach (np. konkretna kampania marketingowa). Przez lata zdobyliśmy odpowiedni warsztat i znamy narzędzia, dzięki czemu dziś nasze doradztwo marketingowe oznacza dla Ciebie konkretne rozwiązania – i konkretne efekty.

 

Co daje Ci doradztwo marketingowe w MOKO?

Doradztwo marketingowe przybiera różne formy, przez co korzyści, jakie możesz osiągnąć, są równie różnorodne. Konsultacja marketingowa to między innymi możliwość zyskania spojrzenia na swój marketing B2B z perspektywy osoby z zewnątrz firmy, co jest nieocenione, gdy Twoja obecna strategia marketingowa zdaje się nie przynosić oczekiwanych efektów.

Oprócz świeżego spojrzenia zyskujesz też dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy widzieli już wiele przypadków w różnych branżach. To nie tylko szansa na identyfikację niewykorzystanych dotąd okazji, ale także na uniknięcie typowych pułapek, takich jak nietrafiona kampania marketingowa.

Ekspert z zewnątrz może również zaoferować nowatorskie podejścia w obszarach, takich jak m.in. marketing online i marketing offline, które być może nie są jeszcze rozpowszechnione w Twojej branży, dając Ci przewagę nad konkurencją. Dodatkowo, korzystając z doradztwa, optymalizujesz budżet marketingowy, kierując go tam, gdzie przyniesie największy zwrot.

Konsultacja marketingowa eliminuje konieczność zatrudniania na stałe ekspertów z różnych dziedzin marketingu – zyskujesz cenny know-how bez długoterminowych zobowiązań. To elastyczna forma wsparcia, która może ograniczyć się do jednorazowej, kilkugodzinnej sesji, ale również może rozwinąć się w długotrwałą współpracę.

01.

Audyt marketingowy

02.

Strategia marketingowa

03.

Doradztwo marketingowe

Konsultacja marketingowa – co się na nią składa?

Konsultacja marketingowa w MOKO obejmuje kluczowe etapy: audyt marketingowy, strategia marketingowa, doradztwo marketingowe doraźne.

Każdy z tych kroków jest nieoceniony do skutecznego zrozumienia i naprawienia wszelkich niedoskonałości w Twoich obecnych strategiach, a także do zaplanowania i wdrożenia nowych, bardziej efektywnych działań marketingowych. Ta kompleksowa usługa zapewnia solidne fundamenty pod dalsze działania marketingowe, dopasowane do potrzeb i oczekiwań Twojej firmy w obszarze B2B.

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy to głęboka analiza Twojej aktualnej sytuacji marketingowej, która ma na celu ocenę zarówno wewnętrznych procesów, jak i zewnętrznych działań. Sprawdzamy, jak Twoja firma radzi sobie na rynku, biorąc pod lupę konkurencję i preferencje grup docelowych. Nasz audyt przebiega na kilku poziomach.

Analiza otoczenia firmy

Analiza otoczenia firmy pozwala zrozumieć dynamikę rynku, na którym działasz, konkurencję i potrzeby Twoich klientów. Skupiamy się na identyfikacji trendów i wyzwań, co jest podstawą do tego, by Twoja strategia marketingowa pomagała realizować biznesowe cele.

Analiza SWOT

Analiza SWOT to strategiczne narzędzie, które pomaga określić Twoje mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia na rynku. Ta wiedza jest fundamentem dla przyszłych działań marketingowych. Pozwala na skuteczne dostosowanie strategii do realiów rynkowych, maksymalizując potencjał wzrostu i minimalizując ryzyka.

Audyt efektywności

Audyt efektywności mierzy, jak skuteczne są Twoje dotychczasowe działania marketingowe. Sprawdzamy, które strategie przynoszą wyniki, a które wymagają poprawy lub zmiany. Ta analiza pozwala również zrozumieć, jak Twoje działania wpływają na odbiór marki przez klientów – np. czy każda kampania marketingowa przyniosła oczekiwane efekty oraz czy Twój branding rezonuje z założeniami.

Analiza działań marketingowych / strategii komunikacji

Ten krok przeprowadzamy pod warunkiem, że posiadasz dokumenty, takie jak strategia marketingowa czy strategia komunikacji. Na tym etapie badamy, czy założone wartości i działania są realizowane i czy odpowiadają realnym potrzebom firmy. Sprawdzamy, czy aktualny dział marketingu ma odpowiednie narzędzia i możliwości, aby realizować założenia.

Audyt wizerunkowy

Audyt wizerunkowy ocenia, jak Twoja marka jest postrzegana na rynku. Analizujemy branding, percepcję klientów i opinie o Twojej firmie, tak niezbędne do uwzględnienia w procesie budowania pozytywnego wizerunku marki. To badanie umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wskazuje na mocne strony, które możemy wykorzystać do wzmocnienia pozytywnego odbioru marki wśród odbiorców.

Strategia marketingowa

Strategia marketingu i komunikacji nie jest planem działania ani harmonogramem, ale określeniem cech marki, wartości i wizerunku, jakie powinna posiadać, aby została zapamiętana przez grupę odbiorców oraz realizowała postawione cele – zwiększenie sprzedaży, budowanie lojalności czy zaufania. Jeśli audyt marketingowy zebrał odpowiednie informacje, strategia jest odpowiedzią i rozwiązaniem na zgromadzone w nim pytania i analizy.

Określenie misji i wizji firmy

Ustalimy wartości biznesowe, rozwojowe, racjonalne i związane z wkładem na rzecz innych (CSR).

Określenie grupy docelowej

Wskażemy jej potrzeby, cechy demograficzne, geograficzne i psychograficzne.

Określenie KPI

Określimy wskaźniki, na podstawie których będziemy badać efektywność działań.

Stworzenie przejrzystego dokumentu

Dokument powinien zawierać wszystkie wypracowane ustalenia.

Określenie konkurencji

Zarówno tej najbliższej, jak i dalszej. Wskażemy pola, na których firma powinna zaplanować konkretne działania oraz wyznaczymy zakres tych działań.

Określenie i wybór narzędzi marketingowych oraz kanałów komunikacji

Na tym etapie określamy narzędzia, które będziemy wykorzystywać dla danych celów, oraz najistotniejsze kanały, poprzez które będzie realizowana komunikacja.

Ustalenie procesu realizacji danych działań

Przypiszemy role w danym procesie jednostkom w firmie albo określimy, które zadania mogą być realizowane na zewnątrz – np. na zasadzie outsourcingu marketingu.

Doradztwo marketingowe doraźne – marketing B2B ze wsparciem ekspertów

Doradztwo marketingowe doraźne to elastyczna opcja współpracy z naszymi ekspertami – idealna dla firm potrzebujących specjalistycznego wsparcia w konkretnych sytuacjach. Nawet doraźna konsultacja marketingowa może wynieść Twój marketing B2B na nowy poziom efektywności.

W zależności od Twoich potrzeb możesz zdecydować się na stałą współpracę albo wykupić tylko konkretny zakres lub godziny konsultacji z naszymi specjalistami. Może się zdarzyć, że sam nie będziesz wiedział, jak taka współpraca ma przebiegać. Powiedz nam o tym, a my przygotujemy konkretny plan działania i przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Optimized with PageSpeed Ninja