Przejdź do zawartości

Doradztwo marketingowe

Każdego dnia przeprowadzamy szereg konsultacji i wspieramy naszych klientów w ich decyzjach krótko- i długofalowych. Przez lata zdobyliśmy odpowiedni warsztat i znamy narzędzia, dzięki czemu podczas konsultacji wskażemy Ci konkretne rozwiązania oraz powiemy, jak wdrożyć je w Twojej firmie.

Podstawą dobrze skonstruowanych działań marketingowych, a co za tym idzie – także osiągania celów, jest odpowiednie przygotowanie.
Co to oznacza w praktyce?

01 Przeprowadzenie
audytu marketingowego
02 Przygotowanie strategii
marketingu i komunikacji
03 Przygotowanie
planu działania

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy szereg działań analitycznych, które mają na celu określenie sytuacji marketingowej firmy w jej aktualnym otoczeniu wewnętrznym, jak i procesów kierowanych na zewnątrz. Nasz audyt przebiega na kilku poziomach i składają się na niego:

 • Analizy otoczenia firmy – czyli analiza sytuacji na rynku w danym segmencie; analiza konkurencji i działań, jakie podejmuje; badanie grup docelowych oraz czynników mających wpływ na podejmowanie decyzji marketingowych.
 • Analiza działań marketingowych / strategii komunikacji – jeśli firma takowe posiada. Na tym etapie badamy, czy założone wartości i działania są realizowane i czy odpowiadają realnym potrzebom firmy. Sprawdzamy, czy aktualny dział marketingu ma odpowiednie narzędzia i możliwości, aby je realizować.
 • Analiza SWOT – wskazanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Analiza ma za zadanie uporządkować i zweryfikować informacje, które na późniejszym etapie budowania strategii będą określać obszary działania.
 • Audyt efektywności – czyli badane skuteczności podejmowanych działań.
 • Audyt wizerunkowy – najczęściej określany jako audyt marki. Ma na celu zbadanie rozpoznawalności firmy/produktów/usług, a także elementów graficznych i identyfikacji firmy.

Strategia marketingowa

Strategia marketingu i komunikacji nie jest planem działania ani harmonogramem, ale określeniem cech marki, wartości i wizerunku, jakie powinna posiadać, aby została zapamiętana przez grupę odbiorców oraz realizowała postawione cele – zwiększenie sprzedaży, budowanie lojalności czy zaufania.

Co zawiera nasza strategia?


Jeśli audyt marketingowy zebrał odpowiednie informacje, strategia jest odpowiedzią i rozwiązaniem na zgromadzone w nim pytania i analizy.

 • Określenie misji i wizji firmy – czyli ustalenie wartości biznesowych, rozwojowych, racjonalnych i związanych z wkładem na rzecz innych (CSR).
 • Określenie konkurencji – najbliższej oraz dalszej. Wskazanie pól, na których firma powinna zaplanować konkretne działania oraz wyznaczyć zakres tych działań.
 • Określenie grupy docelowej – jej potrzeb, cech demograficznych, geograficznych i psychograficznych.
 • Określenie i wybór narzędzi marketingowych oraz kanałów komunikacji – na tym etapie określamy narzędzia, które będziemy wykorzystywać dla danych celów, oraz określmy najistotniejsze kanały, poprzez które będzie realizowana komunikacja.
 • Określenie KPI – czyli określenie wskaźników, które będą badać efektywność działań.
 • Ustalenie procesu realizacji danych działań – przypisanie ról w danym procesie jednostkom w firmie albo określenie, które zadania mogą być realizowane na zewnątrz – np. na zasadzie outsourcingu marketingu.
 • Stworzenie przejrzystego dokumentu, który będzie zawierał wszystkie wypracowane ustalenia.

Doradztwo doraźne

W zależności od Twoich potrzeb możesz zdecydować się na stałą współpracę albo wykupić tylko konkretny zakres lub godziny konsultacji z naszymi specjalistami.

Może się zdarzyć, że sam nie będziesz wiedział, jak taka współpraca ma przebiegać. Powiedz nam o tym, a my przygotujemy konkretny plan działania i przeprowadzimy Cię przez cały proces.

W MOKO doradztwo wiąże się z codzienną pracą.